Our Committee

  • Home
  • Our Committee

Core Committee

Mr. Prashant Purohit
Mr. Prashant Purohit
Mr. Jagdish bhai Purohit
Mr. Jagdish bhai Purohit
Mr. Nikhil Pandya
Mr. Nikhil Pandya
Mr. Awin Thakkar
Mr. Awin Thakkar
Mr. Mandip Panchal
Mr. Mandip Panchal
Mr. Snehal Mistry
Mr. Snehal Mistry
Mr. Jitendra Patel
Mr. Jitendra Patel
Mr. Nilesh Kayastha
Mr. Nilesh Kayastha
Mr. Nilesh Patel
Mr. Nilesh Patel
Mr. Gaurav Bhatt
Mr. Gaurav Bhatt

Our Team

Mr.Vishwa Patel
Mr.Vishwa Patel
Mr. Chetan Patel
Mr. Chetan Patel
Mr.Jugal Patel
Mr.Jugal Patel
Mr. Maulin Pandya
Mr. Maulin Pandya
Mr. Mitesh Darji
Mr. Mitesh Darji
Mr. Nrupanshu Pandya
Mr. Nrupanshu Pandya
Mr.Mukund Thakkar
Mr.Mukund Thakkar
Mr. Urmil Bhavsar
Mr. Urmil Bhavsar
Mr. Sandip
Mr. Sandip
53
53
52
52
Mr. Rajni Bhavsar
Mr. Rajni Bhavsar
45
45
44
44
Mr. Rohan Vaniya
Mr. Rohan Vaniya
Mr. Ravi Gohil
Mr. Ravi Gohil
Mr. Sanket Thummar
Mr. Sanket Thummar
Mr. Ketan Virpara
Mr. Ketan Virpara
Mr.Vinay Pandya
Mr.Vinay Pandya
Mr. Rupesh Dalal
Mr. Rupesh Dalal
Mr. Yogesh Sagar
Mr. Yogesh Sagar
Mr. Suresh
Mr. Suresh
Mr. Dhaval Bhatt
Mr. Dhaval Bhatt
Mr. Umang
Mr. Umang
Mr. Dinesh Pandey
Mr. Dinesh Pandey
29
29
Mr. Pravin Sojiya
Mr. Pravin Sojiya
27
27
Mr. Kamlesh Parekh
Mr. Kamlesh Parekh
Mr. Ansul Patel
Mr. Ansul Patel
Mr. Abhishek Prajapati
Mr. Abhishek Prajapati
Mr. Poojan Patel
Mr. Poojan Patel
Mr. Het Patel
Mr. Het Patel
18
18
17
17
Mr. Kuldeep Patel
Mr. Kuldeep Patel
Mr. Chinmay Patel
Mr. Chinmay Patel
Mr. Rajkumar Rathod
Mr. Rajkumar Rathod
Mr. Darshan Bhatt
Mr. Darshan Bhatt
Mr. Hiren Joshi
Mr. Hiren Joshi
Mr. Savan Patel
Mr. Savan Patel
9
9
7
7
Mr. Dipesh Parikh
Mr. Dipesh Parikh
6
6
5
5
4
4